De danske kyster

Danske kyster er løbende under pres for at blive bebygget. For 100 år siden blev der vedtaget en lov, som beskytter de danske kyster. Det skal vi være glade for, da vi i dag stadigvæk har store kyststrækninger der står uberørt, og som er tilgængelig for alle. Kysterne er vores fælles arv, og det skal de blive ved med at være.